Entries by akwiatkowska

Konkurs „Moja Wielkanocna Pisanka 2017

12 kwietnia br. w naszej szkole wręczone zostały nagrody za udział w konkursie „Moja Wielkanocna Pisanka 2017” . Konkurs organizowany był przez Gminę Limanowa na początku kwietnia i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Wszystkie prace wykonane były samodzielnie i pięknie się prezentowały. Uczeń klasy 1 gimnazjum Jakub Jasiński zdobył 3 miejsce spośród 250 nadesłanych […]

Sukcesy naszych uczniów

Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty od lat cieszą się wielkim prestiżem wśród środowisk szkolnych. Zespół Szkół nr 1 w Męcinie co roku może się poszczycić licznymi sukcesami edukacyjnymi na szczeblu wojewódzkim. Dzięki doskonałej bazie dydaktycznej, nieustannie modernizowanej przez Panią Dyrektor Marię Lupę, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Nauczyciele […]

Pamiętamy….12 Rocznica Śmierci Ojca Świętego

W piątek 31. marca w naszej szkole uczciliśmy 12. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Inscenizacja w wykonaniu gimnazjalistów przypomniała wszystkim emocje i nastrój, jakie towarzyszyły ludziom na całym świecie, kiedy Papież Polak odchodził do Domu Ojca. Scenki, przeplatane prezentacją multimedialną i pieśniami, doskonale odzwierciedlały te niezwykłe chwile – czuwania, modlitwy i solidarności. Przedstawienie zakończyła […]

Bucik dla Czarnego Brata

W Zespole Szkół nr 1 w Męcinie odbyła się zbiórka darów dla podopiecznych misjonarzy – ks. Marka Mastalskiego oraz ks. Pawła Wróbla, pracujących w Afryce. Uczniowie bardzo entuzjastycznie odpowiedzieli na apel Samorządu Uczniowskiego, czego owocem były paczki przygotowane przez każdą z klas. Dzieci przyniosły głównie przybory szkolne, ale nie zabrakło również żywności, odzieży oraz różańców. […]

Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”.

W dniu 1. mar¬ca obcho¬dzi¬my Naro¬do¬wy Dzień Pamię¬ci “Żoł¬nie¬rzy Wyklę¬ty¬ch”. W tym roku ucznio¬wie naszej szko¬ły uczest¬ni¬czy¬li w akademii poświęconej przywracaniu pamięci o żołnierzach walczących po wojnie przeciwko narzuconej Polakom przez Sowietów władzy komunistycznej. Młodzież gimnazjalna oddała im hołd poprzez pięknie wykonane pieśni zilustrowane wzruszającymi prezentacjami. Niech atmosferę przedstawienia oddadzą słowa jednej z piosenek: „[…]Niezłomni, […]

Niemiecki dla najmłodszych

W dniu 25 stycznia uczniowie z Innowacji Pedagogicznej „Kreatywna i twórcza nauka języka niemieckiego” przygotowali dla klas Szkoły Podstawowej przedstawienie w języku niemieckim pt. „Dziewczynka z zapałkami”, którego celem było podkreślenie roli wolontariatu, który w naszej szkole jest jednym z priorytetów. W tym dniu do najmłodszych klas zawitali uczniowie z innowacji by pouczyć najmłodsze dzieci […]

„Cztery pory roku”

W dniu 10 marca 2017 r. , uczniowie klas drugich w związku z nadchodzącą wiosną przygotowali przedstawienie o miesiącach i porach roku. W spektaklu wykorzystali muzykę A. Vivaldiego –  „Cztery pory roku”. Aktorzy poza barwnymi strojami i rekwizytami wykazali się umiejętnościami aktorskimi za, co zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez licznie przybyłych rodziców, uczniów i nauczycieli.

Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”.

W dniu 1. mar­ca  obcho­dzi­my Naro­do­wy Dzień Pamię­ci “Żoł­nie­rzy Wyklę­ty­ch”. W tym roku  ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w akademii poświęconej przywracaniu pamięci o żołnierzach walczących po wojnie przeciwko narzuconej Polakom przez Sowietów władzy komunistycznej. Młodzież gimnazjalna oddała im hołd poprzez pięknie wykonane pieśni zilustrowane wzruszającymi prezentacjami. Niech  atmosferę przedstawienia oddadzą słowa jednej z piosenek: „[…]Niezłomni, […]