Entries by akwiatkowska

Bucik dla Czarnego Brata

W Zespole Szkół nr 1 w Męcinie odbyła się zbiórka darów dla podopiecznych misjonarzy – ks. Marka Mastalskiego oraz ks. Pawła Wróbla, pracujących w Afryce. Uczniowie bardzo entuzjastycznie odpowiedzieli na apel Samorządu Uczniowskiego, czego owocem były paczki przygotowane przez każdą z klas. Dzieci przyniosły głównie przybory szkolne, ale nie zabrakło również żywności, odzieży oraz różańców. […]

Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”.

W dniu 1. mar¬ca obcho¬dzi¬my Naro¬do¬wy Dzień Pamię¬ci “Żoł¬nie¬rzy Wyklę¬ty¬ch”. W tym roku ucznio¬wie naszej szko¬ły uczest¬ni¬czy¬li w akademii poświęconej przywracaniu pamięci o żołnierzach walczących po wojnie przeciwko narzuconej Polakom przez Sowietów władzy komunistycznej. Młodzież gimnazjalna oddała im hołd poprzez pięknie wykonane pieśni zilustrowane wzruszającymi prezentacjami. Niech atmosferę przedstawienia oddadzą słowa jednej z piosenek: „[…]Niezłomni, […]

Niemiecki dla najmłodszych

W dniu 25 stycznia uczniowie z Innowacji Pedagogicznej „Kreatywna i twórcza nauka języka niemieckiego” przygotowali dla klas Szkoły Podstawowej przedstawienie w języku niemieckim pt. „Dziewczynka z zapałkami”, którego celem było podkreślenie roli wolontariatu, który w naszej szkole jest jednym z priorytetów. W tym dniu do najmłodszych klas zawitali uczniowie z innowacji by pouczyć najmłodsze dzieci […]

„Cztery pory roku”

W dniu 10 marca 2017 r. , uczniowie klas drugich w związku z nadchodzącą wiosną przygotowali przedstawienie o miesiącach i porach roku. W spektaklu wykorzystali muzykę A. Vivaldiego –  „Cztery pory roku”. Aktorzy poza barwnymi strojami i rekwizytami wykazali się umiejętnościami aktorskimi za, co zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez licznie przybyłych rodziców, uczniów i nauczycieli.

Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”.

W dniu 1. mar­ca  obcho­dzi­my Naro­do­wy Dzień Pamię­ci “Żoł­nie­rzy Wyklę­ty­ch”. W tym roku  ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w akademii poświęconej przywracaniu pamięci o żołnierzach walczących po wojnie przeciwko narzuconej Polakom przez Sowietów władzy komunistycznej. Młodzież gimnazjalna oddała im hołd poprzez pięknie wykonane pieśni zilustrowane wzruszającymi prezentacjami. Niech  atmosferę przedstawienia oddadzą słowa jednej z piosenek: „[…]Niezłomni, […]