Entries by akwiatkowska

VIII Gminny Konkurs o Św. Janie Pawle II

17 maja br. w Zespole Szkół nr 1 w Męcinie miało miejsce podsumowanie VIII Gminnego Konkursu o św. Janie Pawle II. W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział zaproszeni goście: Zastępca Wójta Gminy Limanowa p. Marian Mąka, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół p. Edyta Król, Kierownik Wydziału Kultury i Promocji p. Wojciech Korabik, przewodniczący Rady Rodziców […]

„Wy jesteście przyszłością świata!”

12 maja nasi uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu  II edycji projektu poświęconego Papieżowi – Polakowi pod hasłem „Wy jesteście przyszłością świata!” organizowanego przez Fundację Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” w partnerstwie z tyniecką Fundacją „Chronić Dobro”. Honorowy patronat nad projektem objął Małopolski Kurator Oświaty. Finał konkursu miał miejsce w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Spotkanie uświetnił […]

OBCHODY 226 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Mając na względzie poczucie patriotycznego obowiązku, na straży którego jest miłość do Ojczyzny, uczciliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowali program artystyczny złożony z okolicznościowych pieśni i utworów lirycznych, osnutych wokół tego doniosłego w dziejach Polski wydarzenia.

„Toruńskie pierniki – najlepsze na świecie smakołyki…”

kwietnia członkowie innowacji pedagogicznej ”Szlakiem polskich legend” zaprezentowali społeczności szkolnej oraz rodzicom przedstawienie pt. „Toruńskie pierniki”. W wierszowanej formie uczniowie opowiedzieli historię mistrza Bartłomieja, jego córki Katarzynki oraz czeladnika Bogumiła, który wypiekał najlepsze pierniki w całym Toruniu. Legenda zdradzała również recepturę wypieku tych smakołyków, które podobno pochwalił sam król.  

Obchody Dnia Teatru

kwietnia poprzez wystawienie sztuki teatralnej uczciliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Tym razem był to spektakl o charakterze profilaktycznym pt. „Laleczka z porcelany”. W ten sposób chcieliśmy podkreślić rolę, jaką od wieków spełnia teatr – „uczyć bawiąc”. Scenariusz poruszał tematy bliskie współczesnemu młodemu człowiekowi – chęć wyróżnienia się z tłumu za wszelką cenę, bezkrytyczne uleganie modzie na […]

Konkurs „Moja Wielkanocna Pisanka 2017

12 kwietnia br. w naszej szkole wręczone zostały nagrody za udział w konkursie „Moja Wielkanocna Pisanka 2017” . Konkurs organizowany był przez Gminę Limanowa na początku kwietnia i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Wszystkie prace wykonane były samodzielnie i pięknie się prezentowały. Uczeń klasy 1 gimnazjum Jakub Jasiński zdobył 3 miejsce spośród 250 nadesłanych […]

Sukcesy naszych uczniów

Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty od lat cieszą się wielkim prestiżem wśród środowisk szkolnych. Zespół Szkół nr 1 w Męcinie co roku może się poszczycić licznymi sukcesami edukacyjnymi na szczeblu wojewódzkim. Dzięki doskonałej bazie dydaktycznej, nieustannie modernizowanej przez Panią Dyrektor Marię Lupę, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Nauczyciele […]

Pamiętamy….12 Rocznica Śmierci Ojca Świętego

W piątek 31. marca w naszej szkole uczciliśmy 12. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Inscenizacja w wykonaniu gimnazjalistów przypomniała wszystkim emocje i nastrój, jakie towarzyszyły ludziom na całym świecie, kiedy Papież Polak odchodził do Domu Ojca. Scenki, przeplatane prezentacją multimedialną i pieśniami, doskonale odzwierciedlały te niezwykłe chwile – czuwania, modlitwy i solidarności. Przedstawienie zakończyła […]

Bucik dla Czarnego Brata

W Zespole Szkół nr 1 w Męcinie odbyła się zbiórka darów dla podopiecznych misjonarzy – ks. Marka Mastalskiego oraz ks. Pawła Wróbla, pracujących w Afryce. Uczniowie bardzo entuzjastycznie odpowiedzieli na apel Samorządu Uczniowskiego, czego owocem były paczki przygotowane przez każdą z klas. Dzieci przyniosły głównie przybory szkolne, ale nie zabrakło również żywności, odzieży oraz różańców. […]

Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”.

W dniu 1. mar¬ca obcho¬dzi¬my Naro¬do¬wy Dzień Pamię¬ci “Żoł¬nie¬rzy Wyklę¬ty¬ch”. W tym roku ucznio¬wie naszej szko¬ły uczest¬ni¬czy¬li w akademii poświęconej przywracaniu pamięci o żołnierzach walczących po wojnie przeciwko narzuconej Polakom przez Sowietów władzy komunistycznej. Młodzież gimnazjalna oddała im hołd poprzez pięknie wykonane pieśni zilustrowane wzruszającymi prezentacjami. Niech atmosferę przedstawienia oddadzą słowa jednej z piosenek: „[…]Niezłomni, […]