Entries by akwiatkowska

„Cztery pory roku”

W dniu 10 marca 2017 r. , uczniowie klas drugich w związku z nadchodzącą wiosną przygotowali przedstawienie o miesiącach i porach roku. W spektaklu wykorzystali muzykę A. Vivaldiego –  „Cztery pory roku”. Aktorzy poza barwnymi strojami i rekwizytami wykazali się umiejętnościami aktorskimi za, co zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez licznie przybyłych rodziców, uczniów i nauczycieli.

Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”.

W dniu 1. mar­ca  obcho­dzi­my Naro­do­wy Dzień Pamię­ci “Żoł­nie­rzy Wyklę­ty­ch”. W tym roku  ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w akademii poświęconej przywracaniu pamięci o żołnierzach walczących po wojnie przeciwko narzuconej Polakom przez Sowietów władzy komunistycznej. Młodzież gimnazjalna oddała im hołd poprzez pięknie wykonane pieśni zilustrowane wzruszającymi prezentacjami. Niech  atmosferę przedstawienia oddadzą słowa jednej z piosenek: „[…]Niezłomni, […]