NOC BIBLIOTEK

W bieżącym roku 5 października przypada piąta edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem „ZNAJDŹMY WSPÓLNY JĘZYK”. Celem tego przedsięwzięcia jest promocja czytelnictwa oraz bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury. Jest to również okazja do niekonwencjonalnego zaprezentowania przez biblioteki swoich zbiorów. Organizatorem akcji pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od początku przedsięwzięcie to wspierają również Fundacja ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Książki. Tym razem akcja inauguruje obchody miesiąca bibliotek szkolnych przypadające na październik. Read more

Braterska dłoń dla Czadu

Człowiek jest wielki nie przez to, (…) co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

23 września Szkolne Koło Wolontariatu rozpoczęło w naszej szkole akcję charytatywną skierowaną do dzieci z krajów misyjnych pod hasłem Braterska dłoń dla Czadu. Uczniowie, nie pierwszy raz zresztą, podejmowali takie działania, gdyż w latach poprzednich prowadzone były podobne kampanie, a efekt ich potwierdzał wielką ofiarność i otwarte na pomoc serca dzieci oraz młodzieży szkolnej. Read more

DZIEŃ SERCA

W ostatnią niedzielę września przypada ustanowiony przez World Heart Federation Światowy Dzień Serca. We wtorek nasza szkoła włączyła się w obchody tego święta.  Read more

ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA

 

„Ojczyzno, moja Matko, polska ziemio!

Ślubowanie składam chyląc siwe skronie,

Zechciej je wysłuchać i zechciej je przyjąć

Matko Moja Polsko, wieczysta w koronie![…]

 

Ślubuję pamiętać o polskiej historii!

Ślubuję ją chronić by nie skamieniała

Tej co z ran rycerskich rodziła się w glorii,

I pamiętać o tej co nam cześć zabrała!”

Read more