Sukcesy naszych uczniów

Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty od lat cieszą się wielkim prestiżem wśród środowisk szkolnych. Zespół Szkół nr 1 w Męcinie co roku może się poszczycić licznymi sukcesami edukacyjnymi na szczeblu wojewódzkim. Dzięki doskonałej bazie dydaktycznej, nieustannie modernizowanej przez Panią Dyrektor Marię Lupę, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Nauczyciele natomiast potrafią w swoich podopiecznych dostrzec talenty oraz motywować ich do wytężonej pracy. Słowa Patrona Szkoły – św. Jana Pawła II: „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć” uczniowie uczynili mottem swoich działań, co zaowocowało licznymi osiągnięciami.

Read more

Pamiętamy….12 Rocznica Śmierci Ojca Świętego

W piątek 31. marca w naszej szkole uczciliśmy 12. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Inscenizacja w wykonaniu gimnazjalistów przypomniała wszystkim emocje i nastrój, jakie towarzyszyły ludziom na całym świecie, kiedy Papież Polak odchodził do Domu Ojca. Scenki, przeplatane prezentacją multimedialną i pieśniami, doskonale odzwierciedlały te niezwykłe chwile – czuwania, modlitwy i solidarności. Przedstawienie zakończyła śmierć Jana Pawła II i symboliczne przejście Papieża do nieba.
Mimo że od śmierci naszego Patrona minęło 12 lat, my wciąż na nowo odkrywamy Jego osobowość i nauczanie. Poprzez uczczenie rocznic związanych ze św. Janem Pawłem II chcemy podkreślić, że Ojciec Święty wciąż jest dla nas niewyczerpanym źródłem inspiracji i największym autorytetem.

 

Bucik dla Czarnego Brata

W Zespole Szkół nr 1 w Męcinie odbyła się zbiórka darów dla podopiecznych misjonarzy – ks. Marka Mastalskiego oraz ks. Pawła Wróbla, pracujących w Afryce. Uczniowie bardzo entuzjastycznie odpowiedzieli na apel Samorządu Uczniowskiego, czego owocem były paczki przygotowane przez każdą z klas. Dzieci przyniosły głównie przybory szkolne, ale nie zabrakło również żywności, odzieży oraz różańców. Uczniowie napisali także kilka ciepłych słów skierowanych do afrykańskich rówieśników. Mamy nadzieję, że nasz udział w tej akcji charytatywnej pomoże tym, którzy mają utrudniony dostęp do edukacji.
Dziękujemy rodzicom, uczniom i nauczycielom.

Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”.


W dniu 1. mar¬ca obcho¬dzi¬my Naro¬do¬wy Dzień Pamię¬ci “Żoł¬nie¬rzy Wyklę¬ty¬ch”. W tym roku ucznio¬wie naszej szko¬ły uczest¬ni¬czy¬li w akademii poświęconej przywracaniu pamięci
o żołnierzach walczących po wojnie przeciwko narzuconej Polakom przez Sowietów władzy komunistycznej. Młodzież gimnazjalna oddała im hołd poprzez pięknie wykonane pieśni zilustrowane wzruszającymi prezentacjami. Niech atmosferę przedstawienia oddadzą słowa jednej z piosenek:
„[…]Niezłomni, Wielcy i Zapomniani
z historii Polski kart wymazani.
Choć rozstrzelane, nieujarzmione
wciąż bije serce biało – czerwone.”

Niemiecki dla najmłodszych


W dniu 25 stycznia uczniowie z Innowacji Pedagogicznej „Kreatywna i twórcza nauka języka niemieckiego” przygotowali dla klas Szkoły Podstawowej przedstawienie w języku niemieckim pt. „Dziewczynka z zapałkami”, którego celem było podkreślenie roli wolontariatu, który w naszej szkole jest jednym z priorytetów. W tym dniu do najmłodszych klas zawitali uczniowie z innowacji by pouczyć najmłodsze dzieci słówek niemieckich. Odbył się także konkurs plastyczny o tematyce „Co kojarzy mi się z Niemcami”, którego zwycięzcą został uczeń klasy 5 Tomasz Jabłoński.

Niemiecki dla najmłodszych

Niemiecki dla najmłodszych

„Cztery pory roku”

W dniu 10 marca 2017 r. , uczniowie klas drugich w związku z nadchodzącą wiosną przygotowali przedstawienie o miesiącach i porach roku. W spektaklu wykorzystali muzykę A. Vivaldiego –  „Cztery pory roku”. Aktorzy poza barwnymi strojami i rekwizytami wykazali się umiejętnościami aktorskimi za, co zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez licznie przybyłych rodziców, uczniów i nauczycieli.

Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”.

W dniu 1. mar­ca  obcho­dzi­my Naro­do­wy Dzień Pamię­ci “Żoł­nie­rzy Wyklę­ty­ch”. W tym roku  ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w akademii poświęconej przywracaniu pamięci
o żołnierzach walczących po wojnie przeciwko narzuconej Polakom przez Sowietów władzy komunistycznej. Młodzież gimnazjalna oddała im hołd poprzez pięknie wykonane pieśni zilustrowane wzruszającymi prezentacjami. Niech  atmosferę przedstawienia oddadzą słowa jednej z piosenek:

„[…]Niezłomni, Wielcy i Zapomniani

z historii Polski kart wymazani.

Choć rozstrzelane, nieujarzmione

wciąż bije serce biało – czerwone.”

 

 

„Niemiecki dla najmłodszych”

W dniu 25 stycznia uczniowie z Innowacji Pedagogicznej „Kreatywna i twórcza nauka języka niemieckiego” przygotowali dla klas Szkoły Podstawowej przedstawienie w języku niemieckim pt. „Dziewczynka z zapałkami”, którego celem było podkreślenie roli wolontariatu, który w naszej szkole jest jednym z priorytetów. W tym dniu do najmłodszych klas zawitali uczniowie z innowacji by pouczyć najmłodsze dzieci słówek niemieckich. Odbył się także konkurs plastyczny o tematyce „Co kojarzy mi się z Niemcami”, którego zwycięzcą został uczeń klasy 5 Tomasz Jabłoński.

„Czyste powietrze wokół nas”

Już od najmłodszych lat dzieci edukowane są pod kątem troski o planetę, na której żyjemy.  W związku z tym w naszej szkole 18 stycznia b.r. została przeprowadzona kampania, dotycząca kształtowania właściwych postaw ekologicznych. W ramach tych działań gimnazjaliści wraz z przedszkolakami zaprezentowali przedstawienie informujące o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego postępowania m.in. braku segregacji śmieci, ich spalania przyczyniającego się do niebezpiecznego zjawiska smogu oraz składowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscach niedozwolonych.
Read more

XXII OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY im. majora Marka Gajewskiego – sukcesy uczniów

XXII OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864.

Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”. Rok szkolny 2016/2017

Dwóch uczniów naszej szkoły:

  • Krzysztof Chudy kl. 3a
  • Tomasz Wójtowicz kl. 2a

zakwalifikowało się do udziału w etapie wojewódzkim konkursu.

Gratulujemy!!!

W etapie rejonowym uczestniczyli również:

  • Julia Lupa kl. 2a
  • Tomasz Kurczab kl. 2a

osiągając dobre wyniki.

Wszystkim uczestnikom dziękuję za włożony, w przygotowanie do tego trudnego konkursu, wysiłek oraz za godne reprezentowanie naszej szkoły.