Dzień Nauczyciela

„COOL” WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

12. października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji członkowie innowacji pedagogicznej „Teatr Małych Wielkich Spraw w nowej odsłonie” przygotowali program artystyczny, który przybrał formę warsztatów dla nauczycieli. W czasie ich trwania pedagodzy mieli sposobność przyswojenia sobie kilku „słówek” z uczniowskiego języka w celu zwiększenia efektywności nauczania.
Read more

Wycieczka do Rzymu

W dniach od 30 września do 4 października br.  Zespół Regionalny „Mali Męcinianie” wraz
z dyrekcją, księdzem Proboszczem, rodzicami oraz nauczycielami pielgrzymował do wiecznego miasta,by modlić się u Grobu Ojca Świętego Jana Pawła II – patrona szkoły.

Relacje wraz ze zdjęciami można przeczytać na stronie Gminy Limanowa (kliknij, aby przeczytać).

Pomagamy dzieciom z Afryki

„Bucik dla Czarnego Brata”

Dziś w naszej szkole odbyła się zbiórka darów dla podopiecznych misjonarzy – ks. Marka Mastalskiego oraz ks. Pawła Wróbla, pracujących w Afryce. Uczniowie bardzo entuzjastycznie odpowiedzieli na apel Samorządu Uczniowskiego, czego owocem były paczki przygotowane przez każdą z klas.

Dzieci przyniosły głównie przybory szkolne, ale nie zabrakło również żywności, odzieży oraz różańców. Uczniowie napisali także kilka ciepłych słów skierowanych do afrykańskich rówieśników. Mamy nadzieję, że nasz udział w tej akcji charytatywnej chociaż w małym stopniu pomoże tym, którzy mają utrudniony dostęp do edukacji.

Narodowe czytanie

Narodowe Czytanie „Quo vadis”

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania w naszej szkole miała miejsce podczas Tygodnia Wychowania. Miało to swój symboliczny wymiar w odniesieniu do moralizatorskiego przesłania powieści Henryka Sienkiewicza. Przez cały tydzień na szkolnych korytarzach pojawiały się stylizowane na starodruki kartki, na których można było przeczytać wybrane fragmenty „Quo vadis”. Na zakończenie akcji członkowie innowacji pedagogicznej „Teatr Małych Wielkich Spraw w nowej odsłonie” zaprezentowali w formie inscenizacji scenę uczty u Nerona.
Read more

Dzień Sybiraka

W tym roku po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Sybiraka, który przypada 17. września.

W ten dzień przypada również rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Poprzez montaż słowno – muzyczny uczciliśmy pamięć tych, którzy wskutek działań wojennych zostali zesłani na „nieludzką ziemię”. Tragiczne losy zesłańców były także udziałem mieszkańców naszej miejscowości i okolic. Komentarz, w którym pojawiały się dane liczbowe na temat ofiar konfliktu między Polską a naszym wschodnim sąsiadem, uświadomił słuchaczom skalę ludzkiej tragedii. Wiersze, piosenki i fragmenty prozy, które złożyły się na występ, miały na celu upamiętnienie tułaczego losu Sybiraków.
Read more

I miejsce Małych Męcinian na Ogólnopolskim Przeglądzie Kolędniczym w Podegrodziu

W dniach 30-31 stycznia br. w Podegrodziu odbyły się 19. Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie”. Naszą
gminę na ogólnopolskim szczeblu kolędowania reprezentowała grupa dzieci z Zespołu Regionalnego „Mali Męcinianie”, a swym występem mali kolędnicy wywalczyli najwyższe I miejsce.
Read more

Tydzień Wychowania

W ramach Tygodnia Wychowania uczniowie klasy 6b Szkoły Podstawowej pod opieką wychowawcy przygotowali przedstawienie pod tytułem Jak Cię widzą, tak Cię piszą, które zaprezentowali społeczności szkolnej w dniu 15 stycznia 2016 r.
Read more

Zakończenie Roku Jana Pawła II

22. grudnia w naszej szkole uczciliśmy zakończenie ustanowionego przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Roku Jana Pawła II. Z tej okazji członkowie innowacji pedagogicznej Teatr Małych Wielkich Spraw w nowej odsłonie przygotowali przedstawienie przeplatane fragmentami nagrań oraz piosenkami związanymi z Papieżem Polakiem.

Read more